AYDOĞAN PATENT ®

"Marka Tescil Ofisi"

Sıkça Sorulan Sorular

Bir işletmenin sunmuş olduğu ürün, mal veya hizmetlerinin diğer işletmelerin sunduğu ürün, mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaktadır. Sözcükler, kişi adları dahil, şekiller harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimlerle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilen, baskı yolu ile yayınlanan veya çoğaltılabilen her türlü işareti içermektedir. Detaylı Bilgi

Marka tescil başvurularının usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi ve tescil edilmesini engellemeyecek olması halinde marka tescil başvurusu üçüncü kişilerinde görüş ve önerilerine sunularak değerlendirilmesi sebebi ile 3 ay boyunca Resmi Marka Bülteninde yer almaktadır. Marka tescilinin tamamlanabilmesi için bu süre içerisinde yapılan marka tescil başvurusuna üçüncü kişiler tarafından, markanın reddi ile sonuçlanacak hiçbir itirazın gelmemesi gerekmektedir.

Ortak Marka, Garanti Markası, Ticaret Markası, Hizmet Markaları olmak üzere toplamda dört tane marka koruması bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Marka tescili işletmenin sunduğu ürün, mal veya hizmetlerini koruma altına alarak tescilli markanın benzerleri ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin dahi tescilli markanın itibarından haksız olarak elde edecek veya tescilli olan markanın ayırt edici olan karakterine zarar verecek nitelikte herhangi bir şekilde izinsiz kullanımını önlemektedir.

Tescilli olan bir markanın devir edilmesi, miras yolu ile intikal ettirebilmesi, kullanma hakkına ve lisans hakkına sahip olması ve rehin yada teminat olarak gösterilmesi söz konusu olabilmektedir. Tescillenmemiş marka kullanımı söz konusu olduğunda belirtilen hiçbir haktan yararlanabilmeleri mümkün değildir.

Detaylı Bilgi

Türkiye’de marka tescili gerçekleştirerek koruma sağlayabilmek mümkündür ancak bu koruma korumadan Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olan veya sınai ya da ticareti faaliyet gerçekleştiren gerçek gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na bağlı olan devlet vatandaşı olarak başvuru hakkına sahip kişiler yararlanabilmektedir.

Yukarıda yer alan paragraf kapsamına girmeyen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kanunen veya fiilen marka koruması tanınmış yabancı devlet ülkelerinde gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi gereğince Türkiye’de marka korumasından aynı koşullar altında yararlanmaktadır.

Marka Benzerlik Araştırması ve Gerekliliği marka tescil başvurusu gerçekleştirecek olan kişi veya firmaların maddi ve manevi kayıplarını önlemek amacıyla tescil edilecek olan markanın benzerlerinin olup olmadığının araştırılması oldukça önemlidir. Marka benzerlik araştırması ve gerekliliği yoktur ancak maddi ve manevi olarak kayıp yaşamak istemiyorsanız Türk Patent Endüstrisi tarafından ücret karşılığında ya da Aydoğan Patent Ofisi tarafından herhangi bir ücret ödememeniz koşulu ile ön araştırmanız gerçekleştirilebilmektedir.

Marka sahibi markasını tescil ettirdiği sınıf kapsamında markasını, ürün ve hizmetlerini koruyabilmekte ve kullanım hakkına sahip olabilmektedir. Markaların bir başkasına devir edilmesi, teminat olarak gösterilmesi mümkündür. Marka işletmeden bağımsız bir şekilde haciz edilebilmektedir. Marka tescili ürün, mal veya hizmetlerin bir kısmı için lisans sözleşmesi söz konusu olabilir.

Tescil edilmiş olan bir marka; tescil edildiği tarih itibari ile 5 yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması veya kullanıma 5 yıllık süre içerisinde kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilmektedir. Markanın iptal edilme yetkisi yetkili mahkemelere ait olmaktadır.

Tescil edilmiş olan bir marka; tescil edildiği tarih itibari ile 5 yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması veya kullanıma 5 yıllık süre içerisinde kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilmektedir. Markanın iptal edilme yetkisi yetkili mahkemelere ait olmaktadır.

İçeriğimizi Sosyal Medya'da Paylaşmak İstermisiniz?